Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 29, 2021 in Pozostałe tematy |

Jak przyciągnąć do siebie miłość życia?

Jak przyciągnąć do siebie miłość życia?

Przyciągamy ludzi na naszym wspólnym poziomie zranienia lub naszym wspólnym poziomie zdrowia emocjonalnego. Oznacza to, że jeśli chcesz przyciągnąć zdrowego, kochającego partnera, musisz najpierw stać się tą zdrową osobą. Nie oznacza to, że musisz osiągnąć jakiś wyimaginowany poziom doskonałości, ale oznacza to, że rodzaj energii, którą wysyłasz, ma wszystko wspólne z typem osoby, którą przyciągasz. A więc jak przyciągnąć miłość do swojego życia?

5 wskazówek, jak przyciągnąć miłość

Naucz się akceptować, cenić i kochać siebie oraz określać swoją wartość, zamiast czekać, aż ktoś inny cię pokocha i da ci poczucie wartości.

Oznacza to, że musisz nauczyć się patrzeć na siebie oczami wyższego źródła prawdy – swojej wyższej jaźni – a nie oczami swojego zranionego ego. Zranione ja zostało zaprogramowane, by wierzyć, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy i że możemy czuć się dobrze tylko dzięki miłości i aprobacie innych. To właśnie tworzy potrzebę. Kiedy nauczysz się widzieć swoją piękną esencję oczami miłości, możesz nauczyć się naprawdę doceniać siebie. Kiedy doceniasz siebie, zaczniesz traktować siebie z miłością, co napełnia cię miłością i daje głębokie poczucie wewnętrznej wartości. Wtedy masz miłość do dzielenia się z partnerem. Stajesz się osobą zdolną do dzielenia się miłością, a nie kimś, kto zawsze stara się o miłość.

Naucz się łączyć ze swoim wewnętrznym zasobem miłości, mądrości i siły.

Jest to źródło, do którego musisz się zwrócić, aby regulować i zarządzać własnymi uczuciami, aby nie obarczać partnera odpowiedzialnością za ból lub radość. Tym zasobem może być wszystko, co dla ciebie działa: twoje zrozumienie Boga, twoje połączenie z duchowym źródłem wewnątrz i/lub na zewnątrz, twoje połączenie z twoją własną wyższą duszą lub cokolwiek innego działa dla ciebie poza twoim umysłem ego.

Ulecz swój strach przed odrzuceniem, ucząc się nie brać odrzucenia do siebie i ucząc się, jak z miłością radzić sobie ze swoimi bolesnymi uczuciami.

Kiedy określisz swoją wartość, możesz łatwo nauczyć się przestać brać do siebie niekochające zachowanie innych. Możesz nauczyć się ze współczuciem obejmować swój ból i uczyć się na nim, zamiast unikać go poprzez uzależniające zachowania. Kiedy potrafisz z miłością radzić sobie z bólem serca związanym z odrzuceniem, nie musisz już unikać różnych zachowań kontrolujących – takich jak poddawanie się, złość, obwinianie i tak dalej.

Ulecz swój strach przed pochłonięciem, rozwijając silne, kochające dorosłe ja, które może odmówić, zamiast poddać się kontroli i nie zostać odrzuconym.

Strach przed byciem kontrolowanym przez inną osobę stopniowo leczy się, gdy stajesz się skłonny zaryzykować utratę drugiej osoby, a nie siebie. Kiedy nauczysz się kochać i cenić siebie, stajesz się wystarczająco silny, aby już dłużej nie zatracać się w związku.

Naucz się być szczęśliwym ZANIM będziesz w związku, zamiast szukać związku, który cię uszczęśliwi.

Kiedy jesteś gotów podjąć miłosne działanie we własnym imieniu, aby sprawić sobie radość, nie jesteś już dłużej uzależniony od kogoś, kto zrobi to za ciebie. Twoje szczęście przyciąga innych, którzy również się uszczęśliwiają, i otwiera drzwi do szczęśliwego, pełnego miłości związku.